Прессъобщение след лидерския лагер през 2016 година

To read the Press Release in English click here!

Фондация “БЕСТ” организира лидерския си лагер за 2016 година в Пловдив

От 16.09 до 18.09 2016 година Фондация “БЕСТ” организира своето ежегодно събитие за нови ученици лидери. Тридесет ученици от цяла България се събраха в Пловдив за дискусии, обучения и семинари. Гимназистите, посетили събитието, са опитни участници в състезанията на “БЕСТ”, които са поели отговорността да бъдат лидери в своите местни клубове по реч и дебати. Срещата беше фокусирана върху изграждането на лидери, насърчаването на общност и информирането на учениците относно полезни методи за набиране на средства и нови членове.

Специален гост на събитието беше д-р Роналд Харви, бивш преподавател в университета DePaul в Чикаго и в момента професор по психология в Американски университет в България, Благоевград. Д-р Харви започна срещата с импровизиран семинар, който беше фокусиран върху физически и познавателни упражнения. Останалите инструктори бяха членове на ръководния екип на “БЕСТ”, включващ Моли O’Кийф, Андрю Мейлин, Виолета Димитрова, Петър Дончев, Рийд Фурубаяши, както и изпълнитения директор Дена Попова.

Други дейности включваха семинар за изграждането на “БЕСТ” отбори по реч и дебати, ръководството на дейности за набиране на средства и организирането на обществени проекти.

“Енергията, която учениците излъчваха на срещата беше впечатляваща”, каза Андрю Мейлин, преподавател по английски език в България по програмата „Фулбрайт” и съ-координатор на програмата за ученици лидери на “БЕСТ”. “Бях толкова впечатлен от начина, по който успешно съчетаваха професионализма и забавлението – две умения, които непременно ще им помогнат да бъдат лидери в своите общности тази година. [Ние] не бихме могли да искаме по-мотивиран, свободомислещ и интелигентен екип от ученици лидери. Чрез организиране на разнообразни обществени проекти, те със сигурност ще бъдат движеща сила в екипа на “БЕСТ”!”

Тридесетимата ученици ще продължат да бъдат лидери както в “БЕСТ”, така и в своите градове през учебната година. Срещата предостави възможност на тези талантливи и мотивирани ученици да се запознаят със свои връстници из цяла България, които имат сходни възгледи. Сега тяхна задача е да надградят започнатото, като се превърнат в истински лидери в своите отбори, училища и общества.

За Фондация “БЕСТ”
“БЕСТ” на английски е съкращение на “Български турнири по английска реч и дебати”. Основана през 2013 година, Фондация “БЕСТ” предоставя на българските ученици, изучаващи английски език, възможност да бъдат част от общност, където не само да усъвършенстват уменията си по английски език, но и да постигнат личностно развитие. “БЕСТ” си поставя за цел да мотивира учениците да мислят критически, да се изразяват креативно, и да бъдат част от общество, което активно се интересува от бъдещето и успеха на България.